Makina Parkımız

2004 yılında kurulan işletmemiz "Open-End" iplik imalatı yapmaktadır.

İşletmemizin makina parkı aşağıda detaylandırılmıştır.

HARMAN HALLAÇ HATTI
2 hat pamuk için, 1 hat sentetikli lifler için olmak üzere 3 ayrı hattımız mevcuttur. Hatlarımız Rieter olup, pamuk hatlarımızda 2 adet Jossi renkli elyaf ayrıcı sistemimiz mevcuttur.


TARAK HATTIMIZ
10 adet Rieter C60 HPC Tarak Makinemiz mavcuttur. Üretim kapastesi günlük 24000 Kg'dır.

CER HATTIMIZ
4 grup CER hattımız mevcuttur. Rieter marka olup, SBD 40 / RSDB 40 modeldir. Üretim kapasitesi günlük 20000 Kg'dır.

OPEN-END HATTIMIZ
8 adet Rieter R-40 OPEN-END makinemiz mevcuttur. Toplam Rotor sayımız 2840 olup, üretim kapasitesi nominal numarada günlük 16000 Kg'dır. İşletmemizde dokuma veya tirko torsiyonlu olmak üzere NE 6/1'den, NE 40/1'e kadar OPEN-END iplik imalatı yapılabilmektedir.

İşletmemiz altyapı olarak kurulum aşamasında sentetikli elyafları çalışabilecek şekilde planlanmıştır. 100% pamuk ipliği yanında aşağıda yazılı olan elyafları da çalışabilmekteyiz.

100% Viskon ve pamuk Viskon karşımı, Melanj
100% Akrilik ve pamuk Akrilik karşımı, Melanj
100% Dralon
100% Polyester ve pamuk Polyester karşımı, Melanj
100% Lyocel ve pamuk Lyocel karşımı,
Yapabilmekteyiz.